Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Posts > KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH TRONG CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luậtThứ 2, Ngày 24/08/2015, 09:10

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH TRONG CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO

 

 

 

 

 

     Nhằm tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh, sáng 24/7/2015, tại hội trường chùa Tuyền Lâm, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh quận đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các cơ sở tôn giáo

 

     Tại đây, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các cơ sở tôn giáo sẽ tìm hiểu 4 chuyên đề về chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; phòng, chống âm mưu thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

 

Thục Uyên


Số lượt người xem: 263Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
August 24
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH TRONG CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO

 

 

 

 

 

     Nhằm tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh, sáng 24/7/2015, tại hội trường chùa Tuyền Lâm, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh quận đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các cơ sở tôn giáo

 

     Tại đây, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các cơ sở tôn giáo sẽ tìm hiểu 4 chuyên đề về chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; phòng, chống âm mưu thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

 

Thục Uyên