Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hệ thống văn bản > Văn bản pháp luật > Posts > TẬP HUẤN CÁN BỘ MẶT TRẬN NĂM 2015
Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luậtThứ 4, Ngày 19/08/2015, 09:00

TẬP HUẤN CÁN BỘ MẶT TRẬN NĂM 2015

 

     Sáng ngày 16/7/2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 6 tổ chức tập huấn Cán bộ Mặt trận quận 6 năm 2015 với sự tham dự của ông Nguyễn Ngọc Phong – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, bà Hoàng Thị Khánh Vân – Đại diện Ban Tuyên huấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Thanh Hoàng – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 cùng 113 học viên.

 

     Lớp tập huấn Cán bộ Mặt trận năm 2015 diễn ra vào 02 ngày bao gồm 7 chuyên đề: Báo cáo tổng kết một số vấn đề  thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Đổi mới nhận thức về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Thành tựu và kinh nghiệm; Công tác dân tộc – tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”; Một số vấn đề về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Công tác giám sát và xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc.

 

HỨA PHƯƠNG TUẤN


Số lượt người xem: 171Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
August 19
TẬP HUẤN CÁN BỘ MẶT TRẬN NĂM 2015

 

     Sáng ngày 16/7/2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 6 tổ chức tập huấn Cán bộ Mặt trận quận 6 năm 2015 với sự tham dự của ông Nguyễn Ngọc Phong – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, bà Hoàng Thị Khánh Vân – Đại diện Ban Tuyên huấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Thanh Hoàng – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 cùng 113 học viên.

 

     Lớp tập huấn Cán bộ Mặt trận năm 2015 diễn ra vào 02 ngày bao gồm 7 chuyên đề: Báo cáo tổng kết một số vấn đề  thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Đổi mới nhận thức về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Thành tựu và kinh nghiệm; Công tác dân tộc – tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”; Một số vấn đề về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Công tác giám sát và xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc.

 

HỨA PHƯƠNG TUẤN