Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  NỘI DUNG DỰ THẢO
  Nội dung: DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) BẢNG SO SÁNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 & DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
          Thực hiện chỉ đạo của UBNDTP tại Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 05/03/2013 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND Quận 6 kính đăng toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Nhân dân, các tổ chức xã hội chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hôi - ngh...
    Nội dung: Dự thảo quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng quản lý đô thị quận 6  
  Mọi đóng góp ý kiến dự thảo “Quy Chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trên địa bàn quận 6” xin gửi về Phòng kinh tế quận 6 hoặc địa chỉ email: kinhte.q6@tphcm.gov.vn Chân thành cảm ơn.     Nội dung dự thảo: www1.quan6.hochiminhcity.gov.vn/Hinhanhbantin3/2010-11/QUY%20CHE%20LIEN%20THONG%20MA%20SO%20THUE.doc

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp