Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Xử phạt hành chính 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Tổng số: 14  
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuHồ sơ đính kèm
5321a/QĐ-XPHC-6B 21/09/2016 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH DAIICHI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Xem word online
4999/QĐ-XPVPHC 01/09/2015 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DNTN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ T&T DO ÔNG TRẦN VĂN HUÔI LÀM CHỦ
Xem word online
4911/QĐ-XPVPHC 25/08/2015 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN QUỐC ĐỆ
Xem word online
4857/QĐ-XPVPHC 19/08/2015 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DNTN QUANG BÙI THẾ TÍN DO ÔNG BÙI THẾ TÍN LÀM CHỦ
Xem word online
749/QĐ-XPVPHC 20/03/2015 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THƯỢNG SƠN
Xem word online
703/QĐ-XPVPHC 10/03/2015 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI BÀ LÊ THỊ BÍCH LOAN
Xem word online
301b/QĐ-XPVPHC 22/02/2015 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH TM ĐẶNG TRINH
Xem word online
241/QĐ-XPVPHC 04/02/2015 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC DNTN TRÍ THÔNG
Xem word online
242/QĐ-XPVPHC 04/02/2015 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HỒNG
Xem word online
243/QĐ-XPVPHC 04/02/2015 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ÔNG NGÔ VĨNH PHÚ
Xem word online
190/QĐ-XPVPHC 30/01/2015 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
Xem word online
191/QĐ-XPVPHC 30/01/2015 QUYẾT ĐỊNH XỦ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI BÀ NGUYÊN THI PHƯƠNG LOAN
Xem word online
135/QĐ-XPVPHC 22/01/2015 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ÔNG TRẦN VĂN CƯỜNG
Xem word online
51a/QĐ-XPVPHC 12/01/2015 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI BÀ QUÁCH TUYẾT VÂN
Xem word online