Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Ý kiến chỉ đạo điều hành 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 6  
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuHồ sơ đính kèm
85/QĐ-UBND 13/01/2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG SỬ ĐÌNH THÀNH VÀ BÀ NGUYỄN THỊ VIỆT XUÂN
Xem word online
1831/KH-UBND 21/04/2011 1831/KH-UBND, ngày 21/04/11, Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Tải về
23/2010/TT-BKH 14/03/2011 Thông tư số 23/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định năng lực tổ chức và cá nhân tham gia tư vấn đánh giá dự án đầu tư
tải pdf về
0391/QĐ-BCT 24/01/2011 Văn bản số 0391/QĐ-BCT, ngày 24/1/2011, Quyết định của Bộ Công thương về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025
tải pdf về
40/2010/TT-BGTVT 31/12/2010 Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT, ngày 31 - 12 – 2010, của Bộ Giao thông Vận tải về Quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa
tải pdf về
224/2010/TT-BTC 31/12/2010 Văn bản số 224/2010/TT-BTC, ngày 31/12/2010, Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm sóat thủ tục hành chính
tải pdf về