Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Văn bản pháp luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Tổng số: 48  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuHồ sơ đính kèm
25/2011/NĐ-CP 06/04/2011
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Xem word online
97/2008/NĐ-CP 28/08/2008
Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
Xem word online
39/2014/QĐ-UBND 28/11/2014
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Xem word online
6226/QĐ-UBND 26/12/2014
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VBQPPL CỦA UBNDTP VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐNDTP 2014.
Xem word online
03/QĐ-UBND 06/01/2015
Quyết định về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2015
Xem word online
99/NQ-CP 29/12/2014
Về miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước : Liên Bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương Quốc Đan Mạch, Vương Quốc Na UY, Vương Quốc Thuỵ Điển và Cộng hoà Phần Lan
Xem word online
270/QĐ-UBND 23/01/2015
QĐ: Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố năm 2015
Xem word online
1918/QĐ-UBND 23/04/2015
Về việc bãi bỏ văn bản
Xem word online
27/2015/QDD-UBND 08/06/2015
Về thực hiện công tác cấp giấy phép và quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố
Xem word online
3420/QĐ - UBND 14/07/2015
QĐ về việc bãi bỏ văn bản
Xem word online
5212/QĐ-UBND 15/09/2016
Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin qua đường dây nóng trên lĩnh vực quản lý nhà nước
tải pdf về
05/QĐ-HĐND 23/12/2016
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA X (NHIỆM KỲ 2016-2021)
Xem word online
5212/QĐ-UBND 15/09/2016
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ PHẢN HỒI THÔNG TIN QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRÊN LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
tải pdf về
2663/QĐ-UBND 08/06/2016
BAN HÀNH QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ GIẢI QUYẾT ĐƠN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ TẠI CÁC PHÒNG, BAN THUỘC QUẬN 6
Xem word online
3010/UBND 27/09/2017
THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN
Xem word online
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối