Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
Position
  
Attachment
  
Attachment
  
Attachment
  
11/12/1956xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng NamTiến sĩ Toán Tin, Cử nhân Chính trị2/2/1985

​Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Attachment
  
Attachment
  
Thạc sĩ Tin học

​Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

Attachment
  

​Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Attachment
  

​Chánh văn phòng Sở

Attachment
  
Attachment
  
Attachment
  
Attachment
  
Attachment
  

​Phó phòng CNTT

Attachment
  

​Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh