Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Giải quyết kiếu nại tố cáo > Posts > QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG TRẦN VĂN SANG (ĐẠI DIỆN CÁC ĐỒNG THỪA KẾ CỦA ÔNG TRẦN CHẠY VÀ BÀ VÕ KIM LANG) (LẦN ĐẦU)
Kết quả giải quyết KNTCThứ 5, Ngày 13/09/2018, 08:05

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG TRẦN VĂN SANG (ĐẠI DIỆN CÁC ĐỒNG THỪA KẾ CỦA ÔNG TRẦN CHẠY VÀ BÀ VÕ KIM LANG) (LẦN ĐẦU)


Số lượt người xem: 50Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
September 13
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG TRẦN VĂN SANG (ĐẠI DIỆN CÁC ĐỒNG THỪA KẾ CỦA ÔNG TRẦN CHẠY VÀ BÀ VÕ KIM LANG) (LẦN ĐẦU)