Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Giải quyết kiếu nại tố cáo > Posts > QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG/BÀ PHAN THÀNH TÂM PHAN THỊ THU VÂN (LẦN ĐẦU)
Kết quả giải quyết KNTCThứ 6, Ngày 21/12/2018, 16:00

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG/BÀ PHAN THÀNH TÂM PHAN THỊ THU VÂN (LẦN ĐẦU)


Số lượt người xem: 68Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
December 21
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG/BÀ PHAN THÀNH TÂM PHAN THỊ THU VÂN (LẦN ĐẦU)