Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Giải quyết kiếu nại tố cáo > Posts > QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ ĐẶNG THỊ HƯỜNG (LẦN ĐẦU)
Kết quả giải quyết KNTCThứ 5, Ngày 13/09/2018, 15:50

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ ĐẶNG THỊ HƯỜNG (LẦN ĐẦU)


Số lượt người xem: 61Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
September 13
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ ĐẶNG THỊ HƯỜNG (LẦN ĐẦU)