Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Giải quyết kiếu nại tố cáo > Posts
Kết quả giải quyết KNTCThứ 3, Ngày 16/04/2019, 13:45

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ ĐẶNG THỊ NỞ (ĐẠI DIỆN ĐỒNG THỪA KẾ CỦA ÔNG VÕ VĂN TRỌNG VÀ BÀ ĐẶNG THỊ GIAO) (LẦN ĐẦU)


Số lượt người xem: 44Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts