Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Giải quyết kiếu nại tố cáo > Posts
Thông tin giải quyết KNTCThứ 6, Ngày 25/05/2012, 15:00

Quyết định ban hành quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại tố cáo, đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến khiếu nại tố cáo trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh


Số lượt người xem: 1136Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts