Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Giải quyết kiếu nại tố cáo > Posts
Thông tin giải quyết KNTCThứ 3, Ngày 08/05/2012, 15:30

Về việc trả lời nội dung phản ánh đối với Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận 6 (Bà Nguyễn Thị Hồng)

Nội dung: Về việc trả lời nội dung phản ánh đối với Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận 6 (Bà Nguyễn Thị Hồng) (Xem tại đây).


Số lượt người xem: 1062Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts