Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Giải quyết kiếu nại tố cáo > Posts
Thông tin giải quyết KNTCThứ 3, Ngày 08/05/2012, 15:15

Thông báo Nội dung kết luận của Chủ tịch UBND Quận 6 - Trần Hữu Trí tại phiên họp bàn giải quyết khiếu nại của Bà Lưu Thị Đào cư trú tại số 435 đường Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6

Nội dung: Thông báo Nội dung kết luận của Chủ tịch UBND Quận 6 - Trần Hữu Trí tại phiên họp bàn giải quyết khiếu nại của Bà Lưu Thị Đào cư trú tại số 435 đường Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6 (Xem tại đây).


Số lượt người xem: 1167Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts