Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Home > Giải quyết kiếu nại tố cáo > Categories

Category : Th��ng tin gi���i quy���t KNTC

April 22
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG TIÊU HUNG ÚI VÀ BÀ NGUYỄN THỊ CÚC HUỆ (LẦN ĐẦU)
August 28
VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ LÊ THỊ XUÂN (LẦN ĐẦU)
February 21
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ ĐẶNG THỊ KIM ANH  (LẦN ĐẦU)
December 25
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ VÕ THỊ NGỌC TỐT
March 15
QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT TẠI MẶT BẰNG SỐ 152 NGUYỄN VĂN LUÔNG, PHƯỜNG 12 QUẬN 6 ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH ÔNG KHƯƠNG KHẢI KHƯƠNG VÀ HỘ GIA ĐÌNH BÀ TRẦN THỊ CÚC
May 25
Quyết định ban hành biểu mẩu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
May 25
Quyết định ban hành quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại tố cáo, đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến khiếu nại tố cáo trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
May 25
Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo
May 08
Về việc trả lời nội dung phản ánh đối với Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận 6 (Bà Nguyễn Thị Hồng)
May 08
Về việc trả lời nội dung phản ảnh đối với Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận 6 (Bà Đỗ Thị Dung)
1 - 10Next