Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

​BẢN ĐỒ QUY HOẠCH GIAO THÔNG CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ VÀ CHỈ GIỚI XÂY DỰNG (PHƯỜNG 13-14)