Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Quy hoạch môi trường 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Tổng số: 11  
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuHồ sơ đính kèm
/KH-MTTQ-TNMT 10/08/2017 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQ VN QUẬN 6, PHÒNG TNMT QUẬN 6 VỚI CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO QUẬN 6 VỀ THỰC HIỆN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6, GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
Xem word online
/BC-UBND-TNMT 10/08/2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 (6 THÁNG NĂM 2017)
Xem word online
300/KH-UBND-TNMT 27/06/2017 KẾ HOẠCH TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
Xem word online
11 /KHLT-MTTQ-TNMT 18/04/2017 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH “KHU PHỐ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG – KHU PHỐ KHÔNG RÁC” NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
Xem word online
122_/KH-UBND-TNMT 20/03/2017 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN VÀ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 155/2016/NĐ-CP NGÀY 18/11/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6.
Xem word online
441/KH - UBND - TNMT 30/12/2016 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
Xem word online
/BC-UBND-TNMT 23/09/2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ 5 NĂM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
Xem word online
/KH-UBND-TNMT 23/09/2015 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015
Xem word online
214/KH-UBND-TNMT 14/07/2015 KẾ HOẠCH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG "CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN TẠI NGUỒN" TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 12 QUẬN 6
Xem word online
192/KH-UBND-TNMT 18/06/2015 KẾ HOẠCH THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT CÁC HỘ MẶT TIỀN TRÊN TUYẾN HẬU GIANG - THÁP MƯỜI
Xem word online
104/KH-UBND-TNMT 13/04/2015 KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ NĂM 2015
Xem word online