Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > QUI HOẠCH TRƯỜNG LỚP ĐẾN NĂM 2020
Thông tin quy hoạchThứ 3, Ngày 08/04/2003, 09:50

QUI HOẠCH TRƯỜNG LỚP ĐẾN NĂM 2020

 1. Các căn cứ để xây dựng qui hoạch:

a. Dân số: căn cứ vào tốc độ phát triển dân số Quận 6, tổng dân số đến năm 2020 là: 385.667, trong đó, dự kiến số học sinh ra lớp đến năm 2020 như sau:

Bậc học Mầm non:

- Số cháu nhà trẻ ra lớp ( 25% ): 2.593 cháu.
- Số cháu 3 – 4 tuổi ra lớp ( 95% ): 10.147 cháu.
- Số cháu 5 tuổi ra lớp ( 100% ): 5.900 cháu.

Bậc học Tiểu học:

- Số học sinh Tiểu học ra lớp ( 100% ): 32.741 học sinh.

Bậc học Trung học cơ sở:

- Số học sinh THCS ra lớp ( 100% ): 26.570 học sinh.

b. Quyết định 02/2003/QĐ-UB của UBND Thành phố ngày 03/01/2003 về phê duyệt qui hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đến năm 2020.

2. Dự kiến quỹ đất đến năm 2020:

a. Bậc học Mầm non: (18.640 cháu)

- Tổng diện tích sử dụng đến năm 2010: 35.600 m2.
- Tổng diện tích cần theo quyết định 02: 60.200 m2.
- Tổng diện tích còn thiếu: 24.600 m2.
- Tổng số trường cần xây thêm: 6 trường (theo QĐ 02, diện tích 1 trường Mầm non là 3.000 m2).

b. Bậc học Tiểu học: (32.741 học sinh)

- Tổng diện tích sử dụng đến năm 2010: 83.300 m2.
- Tổng diện tích cần theo quyết định 02: 142.700 m2.
- Tổng diện tích còn thiếu: 59.400 m2.
- Tổng số trường cần xây thêm: 9 trường (theo QĐ 02, diện tích 1 trường Tiểu học là 6.300 m2).

c. Bậc học THCS: (26.570 học sinh):

- Tổng diện tích sử dụng đến năm 2010: 65.800 m2.
- Tổng diện tích cần theo quyết định 02: 112.900 m2.
- Tổng diện tích còn thiếu: 26.300 m2.
- Tổng số trường cần xây thêm: 2 trường (theo QĐ 02, diện tích 1 trường THCS là 12.150 m2).

d. Bậc học THPT:

- Tổng diện tích sử dụng đến năm 2010: 46.400 m2.
- Tổng diện tích cần theo quyết định 02: 106.000 m2.
- Tổng diện tích còn thiếu: 59.600 m2.
- Tổng số trường cần xây thêm: 5 trường (theo QĐ 02, diện tích 1 trường THPT là 12.150 m2).


Số lượt người xem: 2927Bản in Quay lại
Xem theo ngày: