Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > QUYẾT ĐỊNH SỐ 1842/QĐ-UBND NGÀY 13/04/2016 VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 475/QĐ-UBND NGÀY 04/02/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Thông tin quy hoạchThứ 3, Ngày 20/03/2018, 09:50

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1842/QĐ-UBND NGÀY 13/04/2016 VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 475/QĐ-UBND NGÀY 04/02/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ


Số lượt người xem: 106Bản in Quay lại
Xem theo ngày: