Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/QĐ-UBND NGÀY 05/01/2018 VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỈ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ LIÊN PHƯỜNG10-11, QUẬN 6, TẠI CÁC Ô KÝ HIỆU III-52 VÀ III-69, SỐ 127 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 6
Thông tin quy hoạchThứ 3, Ngày 20/03/2018, 08:35

QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/QĐ-UBND NGÀY 05/01/2018 VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỈ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ LIÊN PHƯỜNG10-11, QUẬN 6, TẠI CÁC Ô KÝ HIỆU III-52 VÀ III-69, SỐ 127 ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 6


Số lượt người xem: 58Bản in Quay lại
Xem theo ngày: