Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > QUYẾT ĐỊNH SỐ 3904/QĐ-UBND NGÀY 18/07/2013 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THEO TỈ LỆ 1/2000 (QUY HOẠCH PHÂN KHU) KHU DÂN CƯ PHÚ LÂM, MỘT PHẦN LIÊN PHƯỜNG 13-14, QUẬN 6 (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KIẾN TRÚC, GIAO THÔNG)
Thông tin quy hoạchThứ 2, Ngày 19/03/2018, 17:40

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3904/QĐ-UBND NGÀY 18/07/2013 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THEO TỈ LỆ 1/2000 (QUY HOẠCH PHÂN KHU) KHU DÂN CƯ PHÚ LÂM, MỘT PHẦN LIÊN PHƯỜNG 13-14, QUẬN 6 (PHẦN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KIẾN TRÚC, GIAO THÔNG)


Số lượt người xem: 68Bản in Quay lại
Xem theo ngày: