Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > QUẬN 6 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
Định hướng phát triểnThứ 2, Ngày 10/10/2022, 11:40

QUẬN 6 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

 

Nhằm đánh giá chính xác tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất kỳ trước trên địa bàn Quận 6, qua đó đảm bảo quy trình lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn Quận 6 một cách khoa học, khả thi, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quận 6, đảm bảo khai thác, quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả, góp phần tạo cơ sở pháp lý, khoa học cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xúc tiến đầu tư, tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và sử dụng đất đúng quy định pháp luật, đúng mục đích; Phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng phù hợp với định hướng phát triển không gian, đáp ứng nhu cầu về đất để phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội; rà soát, cập nhật thông tin chính xác về công trình, dự án; Sử dụng đất theo quan điểm bền vững, bảo vệ môi trường, gắn liền với việc thực hiện Chương trình đột phá của Thành phố, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Quận 6, ngày 22 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 554/KH-UBNND về triển khai công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn Quận 6.

Theo đó, nội dung triển khai thực hiện gồm các bước: Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa; Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022; Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và lưu trữ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Xem chi tiết Kế hoạch Kế hoạch số 554/KH-UBNND tại đây./.

H.N

 


Số lượt người xem: 208Bản in Quay lại
Xem theo ngày: