Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > THÔNG BÁO VÊ VIỆC ĐĂNG KÝ NHU CÂU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
Định hướng phát triểnThứ 3, Ngày 20/09/2022, 14:45

THÔNG BÁO VÊ VIỆC ĐĂNG KÝ NHU CÂU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

Nhằm thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn quận 6, Ủy ban nhân dân quận thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 6 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023, Trang Thông tin điện tử quận đăng tải thông báo đến tất cả cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận 6 để biết và đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023, cụ thể:

1. Về đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đề nghị chủ đầu tư thực hiện cung cấp hồ sơ:

- Văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất có xác định danh mục dự án, quy mô, diện tích, vị trí dự án, kèm theo bản vẽ hiện trạng vị trí công trình;

- Quyết định chủ trương đầu tư;

- Quyết định giao vốn (đảm bảo được ghi vốn thực hiện dự án và thuộc danh mục các dự án đầu tư công được cơ quan có thẩm quyền thông qua).

- Văn bản pháp lý khác có liên quan.

Văn bản đề xuất đăng ký nhu cầu sử dụng đất và hồ sơ gửi về Ủy ban nhân dân quận 6 (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6).

2. Về đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, đề nghị chủ đầu tư thực hiện cung cấp hồ sơ:

- Văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất, thể hiện rõ quy mô, diện tích, vị trí dự án, kèm bản vẽ hiện trạng vị trí dự án;

- Các văn bản pháp lý dự án: giấy chứng nhận đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan cấp có thẩm quyền, các hồ sơ pháp lý khác có liên quan và phải đảm bảo tính khả thi thực hiện dự án trong năm kế hoạch;

Các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất liên hệ với Ủy ban nhân dân phường nơi có đất dự kiến đăng ký sử dụng để đăng ký và cung cấp hồ sơ.

3. Về đăng ký nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân:

Hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Ủy ban nhân dân phường nơi có đất để đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (theo Mẫu đơn đăng ký HGĐ-CN đính kèm).

4. Về thời gian đăng ký:

Thời hạn đăng ký là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này.

Sau thời hạn nêu trên, trường hợp Ủy ban nhân dân quận 6 không nhận được thông tin đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xem như không có nhu cầu sử dụng đất trong năm 2023.

Xem chi tết Thông báo TẠI ĐÂY./.

N.H


Số lượt người xem: 90Bản in Quay lại
Xem theo ngày: