Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA QUẬN 6
Định hướng phát triểnThứ 6, Ngày 27/05/2022, 15:00

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA QUẬN 6

 

 

Ngày 18/5/2022, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về triển khai thực hiện công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 6 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, theo đó để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo kế hoạch được duyệt, Trang Thông tin điện tử Quận 6 thực hiện đăng tải Hồ sơ công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 6, bao gồm:

1. Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 6. Tải TẠI ĐÂY.

2. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 2022. Tải TẠI ĐÂY./.

         N.H

(Nguồn: TNMT)

 


Số lượt người xem: 462Bản in Quay lại
Xem theo ngày: