Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA QUẬN 6
Định hướng phát triểnThứ 4, Ngày 23/03/2022, 16:35

TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA QUẬN 6

 

Thực hiện đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân quận tại Công văn số 4582/UBND-TNMT ngày 29 tháng 12 năm 2021; Công văn số 412/UBND-TNMT ngày 11 tháng 02 năm 2021 về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Quận 6,  Trang Thông tin điện tử của y ban nhân Quận 6 đã thực hiện niêm yết Hồ sơ dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Quận 6 từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31tháng 01 năm 2022 và thực hiện niêm yết bổ sung từ ngày 11 tháng 02 năm 2022 đến 14 tháng 3 năm 2022. Để bạn đọc nắm rõ hơn về những ý kiến của người dân cùng như phản hồi của cơ quan chức năng, Trang Thông tin điện tử  quận 6 tiếp tục đăng tải Thông báo số 89/TB-UBND-TNMT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận 6 về tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 6,

Xem chi tiết Thông báo số 89/TB-UBND-TNMT của UBND quận 6 TẠI ĐÂY./.

H.A


Số lượt người xem: 67Bản in Quay lại
Xem theo ngày: