Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > QUẬN 6 LẤY Ý KIẾN BỔ SUNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
Định hướng phát triểnThứ 4, Ngày 23/02/2022, 15:20

QUẬN 6 LẤY Ý KIẾN BỔ SUNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

 

Vừa qua, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử quận 6 đã đăng tải Công văn số 4582/UBND-TNMT ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn quận 6 và các thành phần hồ sơ đính kèm để thực hiện lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2022, ngày 11 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 412/UBND-TNMT lấy ý kiến bổ sung đối với dự thảo kế hoạch nêu trên. Để người dân trên địa bàn quận 6 nắm và có ý kiến góp ý, Ban Biên tập thực hiện đăng tải Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 6 trên Trang Thông tin điện tử và tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian niêm yết bổ sung đối với Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

-  Về thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (bổ sung). Tải tại đây.

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 2022 (trong đó có thể hiện vị trí công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường). Tải tại đây.

- Về thời gian thực hiện lấy ý kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thực hiện niêm yết.

Xem chi tiết Công văn số 412/UBND-TNMT TẠI ĐÂY./.

N.H


Số lượt người xem: 90Bản in Quay lại
Xem theo ngày: