Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
Định hướng phát triểnThứ 3, Ngày 25/01/2022, 15:25

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

Ngày 29/12/2020, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Công văn số 4582/UBND-TNMT về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn quận 6, theo đó để công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn quận 6 đảm bảo thực hiện đúng quy định, Ủy ban nhân dân quận thực hiện đăng tải Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 6 trên Trang Thông tin điện tử và tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian niêm yết về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

-  Về thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (trong đó có Danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện). Tải tại đây.

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 2022. Tải tại đây.

- Về thời gian thực hiện lấy ý kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thực hiện niêm yết.

N.H

 

 


Số lượt người xem: 102Bản in Quay lại
Xem theo ngày: