Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > THÔNG TIN THỰC HIỆN DỰ ÁN MỞ ĐƯỜNG DỰ PHÓNG SỐ 13, PHƯỜNG 8 QUẬN 6
Thông tin quy hoạchThứ 7, Ngày 04/12/2021, 21:25

THÔNG TIN THỰC HIỆN DỰ ÁN MỞ ĐƯỜNG DỰ PHÓNG SỐ 13, PHƯỜNG 8 QUẬN 6

 

Liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Mở đường dự phóng số 13 (một phần) đoạn từ Phạm Văn Chí đến đường Văn Thân Phường 8 Quận 6, ngày 20/5/2021, y ban nhân dân quận 6 đã ban hành các thông báo thu hồi đất và Kế hoạch sổ 204/KH-UBND-TNMT về thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đ thực hiện dự án mở đường dự phóng số 13 phường 8 quận 6. Ngày 28/10/2021 Ban Bồi thường đã phối hợp y ban nhân dân phường 8 tố chức họp công bố chủ trưong chính sách bồi thường, hỗ trợ dự án đến từng hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án.

Dự án được thực hiện theo Quyết định số 3832/QĐ-UBND-TCKH ngày 20/8/2019 của y ban nhân dân quận 6 về chủ trương đầu tư dự án Mở đường dự phóng số 13 (một phần) đoạn từ Phạm Văn Chí đến đường Văn Thân, Phường 8 Quận 6 với mục tiêu thực hiện theo quy hoạch được duyệt nhằm chỉnh trang đô thị, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt được thuận lợi, giảm tình trạng ngập nước trong khu vực và đảm bảo an toàn cho phương tiện tham gia giao thông, hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực cũng như tính mỹ quan cho khu vực.

Nhằm công khai thông tin vê việc thực hiện dự án, Ban biên tập Trang Thông tin điện tử quận 6 đăng tải các thông tin về dự án Mở đường dự phóng số 13, Phường 8 Quận 6 để bạn đọc quan tâm theo dõi.

Xem chi tiết Kế hoạch số 204/KH-UBND-TNMT và các Thông báo thu hồi đất TẠI ĐÂY./.

N.H


Số lượt người xem: 369Bản in Quay lại
Xem theo ngày: