Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIÊM KÊ DIỆN TICH ĐẤT ĐI NĂM 2019
Định hướng phát triểnThứ 5, Ngày 25/11/2021, 14:40

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIÊM KÊ DIỆN TICH ĐẤT ĐI NĂM 2019

 

Ngày 15/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1072/QĐ-STNMT-QLĐ phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử quận 6 tông tin để các tổ chức, cá nhân sử dụng thống nhất theo quy định.

Theo kết quả kiểm kê tính đến ngày 31/12/2019, diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh gồm 209.539 ha đất tự nhiên, trong đó có 111.958 ha nhóm đất nông nghiệp, 96.551 ha nhóm đất phi nông nghiệp; 1.030 ha nhóm đất chưa sử dụng.

Xem diện tích chi tiết từng loại đất, từng loại đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý được thể hiện trong biểu hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện TẠI ĐÂY./.

H.N


Số lượt người xem: 23Bản in Quay lại
Xem theo ngày: