Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
Thông tin quy hoạchThứ 6, Ngày 08/01/2021, 11:20

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Công văn số 3838/UBND-TNMT về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn quận 6, theo đó để công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn quận 6 đảm bảo thực hiện đúng quy định, Ủy ban nhân dân quận thực hiện đẳng tải Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận 6 trên trang thông tin điện tử và tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian niêm yết về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

-  Về thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (trong đó có Danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện). Tải tại đây.

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 2021. Tải tại đây.

- Về thời gian thực hiện lấy ý kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thực hiện niêm yết.

Thiên Hà


Số lượt người xem: 62Bản in Quay lại
Xem theo ngày: