Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
Thông tin quy hoạchThứ 6, Ngày 28/05/2021, 16:15

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

 

 

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 1827/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 với 04 chỉ tiêu cụ thể, gồm: phân bổ diện tích các loại đất trồng trong năm 2021, diện tích thu hồi đất năm 2021; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 và diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2021.

          Trang Thông tin điện tử quận 6 thông tin để bạn đọc được biết.

          Xem chi tiết Quyết định số 1827/QĐ-UBND và Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất Quận 6 năm 2021 TẠI ĐÂY./.

N.H

 


Số lượt người xem: 730Bản in Quay lại
Xem theo ngày: