Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
Định hướng phát triểnThứ 5, Ngày 22/04/2021, 08:15

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

Thực hiện Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (2021-2025); Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện.

Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Thông báo số 96/TB-UBND-TNMT ngày 16/4/2021 đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn quận 6 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

1. Đối với đơn vị, chủ đầu tư, phòng ban chuyên môn thuộc Quận:

          Gửi văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất, trong đó thể hiện quy mô, diện tích, vị trí địa điểm thực hiện của dự án, kèm theo bản vẽ hiện trạng vị trí (nếu có), văn bản pháp lý về chủ trương đầu tư; giao vốn và văn bản pháp lý khác có liên quan.

          2. Đối với các tổ chức thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước:

          - Gửi văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất, trong đó thể hiện quy mô, diện tích, vị trí địa điểm thực hiện của dự án, kèm theo kèm bản vẽ hiện trạng (nếu có), các văn bản pháp lý về chủ trương đầu tư của cơ quan cấp có thẩm quyền và các hồ sơ pháp lý khác có liên quan.     

          - Văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất gửi về Ủy ban nhân dân quận 6 trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân quận 6 (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) hoặc tại Ủy ban nhân dân 14 phường./.

Tải Thông báo số 96/TB-UBND-TNMT ngày 16/4/2021 tại đây

H.A


Số lượt người xem: 161Bản in Quay lại
Xem theo ngày: