Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6
Định hướng phát triểnThứ 4, Ngày 23/09/2020, 17:10

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

Nhằm thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn Quận 6, ngày 23/9/2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Thông báo số 409/TB-UBND-TNMT thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận 6 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021, cụ thể như sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng các công trình, dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Liệt kê danh mục công trình, quy mô diện tích, vị trí dự án kèm theo bản vẽ hiện trạng vị trí công trình; Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định giao vốn (đảm bảo được ghi vốn thực hiện triển khai đầu tư dự án và nằm trong danh mục các dự án đầu tư công được cơ quan có thẩm quyền thông qua) và văn bản pháp lý khác có liên quan.

          2. Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Có văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất, trong văn bản thể hiện quy mô diện tích, vị trí dự án, kèm bản vẽ hiện trạng vị trí dự án và các văn bản pháp lý (Giấy chứng nhận đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan cấp có thẩm quyền và các hồ sơ pháp lý khác có liên quan).     

          3. Đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020, liên hệ với Ủy ban nhân dân phường nơi có đất để đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. (Theo mẫu đơn đăng ký nhu cầu Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đính kèm)

          4. Về thời gian đăng ký: Thời hạn đăng ký trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo. Nếu các cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng đất không tiến hành đăng ký xem như không có nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021.

N.H


Số lượt người xem: 189Bản in Quay lại
Xem theo ngày: