Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts > THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA QUẬN 6
Định hướng phát triểnThứ 3, Ngày 14/07/2020, 09:25

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA QUẬN 6

 

Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2238/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 6. Năm 2020, Quận 6 có 14 đơn vị hành chính với tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 713,83 ha (chiếm 100% tổng diện tích đất). Trong đó, diện tích đất thu hồi năm 2020 là 24,45 ha (Bao gồm: 0,01 ha đất thương mại dịch vụ; 15,04 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 0,39 ha đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; 9,52 ha đất ở tại đô thị; 0,27 ha đất trụ sở cơ quan; 0,02 ha đất sinh hoạt cộng đồng; 0,11 ha đất khu vui chơi, giải trí công cộng; 0,09 ha đất phi nông nghiệp khác), diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 là 0,28 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất chuyển sang đất ở, không có diện tích chưa sử dụng năm 2020.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài Nguyên và Môi trường và Ủy ban hân dân quận 6 thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; xác định và phê duyệt vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Ủy ban nhân dân quận 6 chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt./.

Tải toàn văn:

+ Kế hoạch số 2238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 6 tại đây.

+ Danh mục công trình, dự án thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 6 tại đây.

N.H

(Nguồn: Phòng TN và MT quận 6)


Số lượt người xem: 608Bản in Quay lại
Xem theo ngày: