Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts
Quy hoạch đô thị - Xây dựngThứ 5, Ngày 20/10/2016, 17:05

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ LIÊN PHƯỜNG 7- 8, QUẬN 6

 

       Ủy ban nhân dân quận 6 đăng công bố công khai Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 04/2/2016; Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 7- 8, quận 6 và Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của  Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 04/2/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

Đính kèm:         -    Quyết định số  475/QĐ-UBND ngày 04/2/2016

                         -    Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 13/4/2016

                         -    Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 13/4/2016

                                                                                                  D.A


Số lượt người xem: 193Bản in Quay lại
Xem theo ngày: