Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Định hướng - Quy hoạch > Posts
Dự án - Chương trình trọng điểmThứ 4, Ngày 23/09/2020, 17:05

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG XANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Thực hiện Công văn số 5565/BQLDAGT-GTX ngày 26/8/2020 của Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông về hỗ trợ niêm yết công khai báo cáo Đánh giá tác động môi trường, báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư của Dự án Phát triển Giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới trên trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận,

Nhắm giúp người dân hiểu rõ chủ trương thực hiện Dự án phát triển Giao thông xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung và địa bàn Quận 6 nói riêng, cũng như các khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận tại Văn bản số 980/UBND-TNMT ngày 26/02/2015, Ủy ban ban nhân dân quận 6 thực hiện đăng tải các thông tin liên quan đến Dự án nói trên, cụ thể:

1.        Quyết định số 328/QĐ-STNMT-CCBVMT ngày 20/4/2020 về phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Phát triển Giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết Tại đây

2.        Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội (gọi tắt là ESIA – bản tiếng Việt) đã được Ngân hàng Thế giới thông qua tại Thư 07/8/2020.

 Xem chi tiết Tại đây

3.        Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư (gọi tắt là RAP – bản tiếng Việt) đã được Ngân hàng Thế giới thông qua tại Thư 28/7/2020.

 Xem chi tiết Tại đây

 

                                                                                                          H.A

(Nguồn Phòng TNMT Q6)

 


Số lượt người xem: 246Bản in Quay lại
Xem theo ngày: