Skip Ribbon Commands
Skip to main content
         Ủy ban nhân dân quận 6 đăng công bố công khai Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 3-4, quận 6   Đính kèm : - Quyết định số 3783/QĐ-UBND D.A
         Ủy ban nhân dân quận 6 công khai Danh mục điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt   Đính kèm : Danh mục điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch năm 2016                                                                                                                   D.A
         Ủy ban nhân dân quận 6 đăng công bố công khai Quyết định số 4715/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phú Lâm, một phần liên phường 13- 14, quận 6   Đính kèm : - Quyết định số 4715/QĐ-UBND                                    ...
         Ủy ban nhân dân quận 6 đăng công bố công khai Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 04/2/2016; Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 7- 8, quận 6 và Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của  Ủy ban nhâ...
Nội dung Quyết định 3779/QĐ-SQHKT

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp