Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    Thực hiện Công văn số 5565/BQLDAGT-GTX ngày 26/8/2020 của Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông về hỗ trợ niêm yết công khai báo cáo Đánh giá tác động môi trường, báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư của Dự án Phát triển Giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới trên trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận, Nhắm giúp người...
    Nội dung chi tiết: MỜI GỌI NHÀ ĐẦU TƯ PPP VỀ SỬA CHỮA CẢI TẠO HỒ BƠI PHÚ LÂM
    Xem nội dung chi tiết tại đây
  Xem nội dung chi tiết: Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi
Xem nội dung chi tiết: Về báo cáo két quả công bố công khai thông tin dự án chậm triển khai bị chấm dứt, hủy bỏ

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp