Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  Liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Mở đường dự phóng số 13 (một phần) đoạn từ Phạm Văn Chí đến đường Văn Thân Phường 8 Quận 6, ngày 20/5/2021, Ủy ban nhân dân quận 6 đã ban hành các thông báo thu hồi đất và Kế hoạch sổ 204/KH-UBND-TNMT về thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án mở đường dự phóng số 13 phường 8 quận 6. Ngày 28/10/2021 ...
  Nhằm đánh giá chính xác tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất kỳ trước trên địa bàn Quận 6, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tạo cơ sở pháp lý , khoa học cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xúc tiến đầu tư; phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng cho phù hợp với định hướng phát triển không gian, áp dụng nhu cầu về đất phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hộ...
    Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 1827/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 với 04 chỉ tiêu cụ thể, gồm: phân bổ diện tích các loại đất trồng trong năm 2021, diện tích thu hồi đất năm 2021; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 và diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2021.           Trang Thông tin điện tử quận 6 thông...
  Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Công văn số 3838/UBND-TNMT về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn quận 6, theo đó để công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn quận 6 đảm bảo thực hiện đúng quy định, Ủy ban nhân dân quận thực hiện đẳng tải Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận 6 trên trang thông tin điện tử và tiếp ...
  BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 - QUẬN 6 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp