Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 - QUẬN 6 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
  Nhằm thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn Quận 6, ngày 23/9/2020, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Thông báo số 409/TB-UBND-TNMT thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận 6 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021, cụ thể như sau: 1. Đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng các công trình, d...
    Thực hiện Công văn số 5565/BQLDAGT-GTX ngày 26/8/2020 của Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông về hỗ trợ niêm yết công khai báo cáo Đánh giá tác động môi trường, báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư của Dự án Phát triển Giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới trên trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận, Nhắm giúp người...
  Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2238/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 6. Năm 2020, Quận 6 có 14 đơn vị hành chính với tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 713,83 ha (chiếm 100% tổng diện tích đất). Trong đó, diện tích đất thu hồi năm 2020 là 24,45 ha (Bao gồm: 0,01 ha đất thương mại dịch vụ; 15,04 ha đất cơ sở ...
  Nội dung: QUYẾT ĐỊNH SỐ 287/QĐ-UBND

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp