Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    Nhằm đánh giá chính xác tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất kỳ trước trên địa bàn Quận 6, qua đó đảm bảo quy trình lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn Quận 6 một cách khoa học, khả thi, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quận 6, đảm bảo khai thác, quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả, góp phần tạo cơ sở pháp lý...
  Nhằm thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn quận 6, Ủy ban nhân dân quận thông báo đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 6 về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2023, Trang Thông tin điện tử quận đăng tải thông báo đến tất cả cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận 6 để biết và đăng ký nhu cầu sử d...
    Ngày 18/5/2022, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về triển khai thực hiện công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 6 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, theo đó để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo kế hoạch được duyệt, Trang Thông tin điện tử Quận 6 thực hiện đăng tải Hồ sơ công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 6, ...
    Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Sở Tài Nguyên và Môi trường ban hành Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trang Thông tin điện tử quận 6 đăng tải thông tin để bạn đọc thuận tiện theo dõi. Theo đó, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên của Thành phố Hồ Chí Minh là 209.539 ha, bao gồm 111.875 ha d...
  Thực hiện đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân quận tại Công văn số 4582/UBND-TNMT ngày 29 tháng 12 năm 2021; Công văn số 412/UBND-TNMT ngày 11 tháng 02 năm 2021 về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Quận 6,  Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân Quận 6 đã thực hiện niêm yết Hồ sơ dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Quận 6 từ ngày 30 thá...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp