Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Đầu tư - đấu thầu > Posts > QUYẾT ĐỊNH về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
Dự án đang triển khaiThứ 2, Ngày 10/12/2012, 14:25

QUYẾT ĐỊNH về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 6, thành phố Hồ Chí Minh


Số lượt người xem: 645Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
December 10
QUYẾT ĐỊNH về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 6, thành phố Hồ Chí Minh