Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Đầu tư - đấu thầu > Posts > QUYẾT ĐỊNH về phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 1-2, Quận 6(phần Quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc và giao thông)
Dự án đang triển khaiThứ 2, Ngày 10/12/2012, 14:20

QUYẾT ĐỊNH về phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 1-2, Quận 6(phần Quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc và giao thông)


Số lượt người xem: 562Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
December 10
QUYẾT ĐỊNH về phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 1-2, Quận 6(phần Quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc và giao thông)