Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Đầu tư - đấu thầu > Posts > Quy hoạch phát triển hệ thống Chợ - siêu thị - trung tâm thương mại quận 6
Dự án đang triển khaiChủ Nhật, Ngày 08/06/2003, 09:50

Quy hoạch phát triển hệ thống Chợ - siêu thị - trung tâm thương mại quận 6

Hệ thống Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại trên địa bàn Quận 6 được quy hoạch theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11/8/2003 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2010 quận 6 có 8 chợ, 04 siêu thị, 04 trung tâm thương mại; trong đó xây dựng mới 01 chợ - 01 trung tâm thương mại, di dời 02 chợ, nâng cấp sửa chữa 03 chợ, chuyển công năng 03 chợ thành siêu thị - trung tâm thương mại, giải tỏa 01 chợ tự phát.

1. Định hướng chợ cải tạo nâng cấp và xây dựng mới:

   a. Chợ Minh Phụng:

Xây dựng mới Chợ Minh Phụng với diện tích 2.412,75 m2 chia thành 440 sạp với tổng mức vốn đầu tư 3 tỷ đồng bằng nguồn vốn kêu gọi đầu tư trong nước.

   b. Chợ Gia Phú:

Xây dựng thành Trung tâm Thương mại và nhà ở, tầng trệt thiết kế thành cửa hàng siêu thị, tầng lầu bố trí nhà ở với tổng vốn đầu tư 50.000 triệu đồng. Dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2003 - 2005 bằng nguồn vốn kêu gọi đầu tư.

   c. Thương xá Châu Hải Thành:

Cải tạo thành thương xá có thể mở rộng thêm tầng lầu để bố trí kinh doanh và phần trên vẫn bố trí nhà ở với tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng bằng nguồn vốn kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2003 - 2005.

   d. Trung tâm Thương mại-Dịch vụ 132 A Chu Văn An - Sân Cá 50:

Dời Sân cá 50 về Chợ đầu mối Nông thủy hải sản của thành phố sử dụng diện tích sân cá 50 và mặt bằng 132A Chu văn An xây dựng thành Thương xá có thể sử dụng vào 02 mục đích: (1) Phục vụ cho di dời Trần Bình - Lê Tấn Kế về hình thành chợ đầu mối kinh doanh thủy hải sản khô, thực phẩm chế biến. (2) Trung tâm kinh doanh thương mại tổng hợp. Vốn đầu tư là 50 tỷ đồng thực hiện trong giai đoạn 2003 - 2005.

   e.  Xây dựng mới chợ phường 11, quận 6 theo dự án 415:

Xây dựng chợ tại phường 11, quận 6 với diện tích xây dựng: 1.539 m2 bằng nguồn vốn đối ứng giữa Việt Nam và Dự án 415. Tổng nguồn vốn là 2,5 tỷ đồng. Khởi công xây dựng trong năm 2003.

2. Chỉnh trang, nâng cấp, sửa chữa:

   a. Chợ Bình Tây:

 Sửa chữa với kinh phí 1.500 triệu đồng bằng nguồn vốn ngân sách thực hiện trong giai đoạn 2002 - 2005. Thực hiện giải tỏa khu vực Trần Bình - Lê Tấn Kế về Trung tâm Thương mại dịch vụ 132A Chu Văn An - Sân cá 50, chỉnh trang lại khu vực Phan Văn Khoẻ thuộc chợ Bình Tây quản lý.

   b. Đối với các chợ Phú Định - Tân Hòa Đông:

Tận dụng diện tích nhà lồng để xây dựng thành Cửa hàng hoặc Siêu thị nhỏ chủ yếu kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống - rau quả củ, chấm dứt tình trạng sử dụng các hẻm trong khu vực phụ cận để làm chợ kinh doanh. Dự kiến tổng kinh phí khoảng 4 tỷ đồng thực hiện trong giai đoạn 2006-2010.

   c. Chợ Phạm Văn Chí phường 8:

Giải tỏa, đồng thời vận động nhân dân, các đơn vị kinh tế xây dựng cửa hàng tự chọn hoặc siêu thị quy mô nhỏ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của dân cư.

3. Chợ giải tỏa di dời:

Chợ Sân cá 50, Chợ Rau Mai Xuân Thưởng, Chợ Lê Quang Sung Phường 9.

4. Phân kỳ đầu tư:

- Từ nay đến năm 2005 sẽ ưu tiên đầu tư cho các công trình xây dựng chợ Minh Phụng, giải tỏa di dời hoặc sửa chữa khu Trần Bình - Lê Tấn Kế chợ Bình Tây, xây dựng cải tạo khu Thương xá Châu Hải Thành, Thương xá 132A Chu Văn An – Sân Cá 50, chỉnh trang sửa chữa chợ Bình Tây.

- Các công trình còn lại sẽ đầu tư vào giai đoạn 2005 - 2010.

5. Giải pháp:

   a. Giải pháp huy động vốn đầu tư:

- Tăng cường công tác tiếp xúc với các doanh nghiệp giới thiệu các dự án đầu tư để các doanh nghiệp xem xét lựa chọn đầu tư thông qua hình thức đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

- Cân đối nguồn ngân sách theo kế hoạch hàng năm để đầu tư vào các công trình sử dụng nguồn ngân sách của quận một cách hợp lý theo lộ trình thứ tự ưu tiên.

- Kêu gọi các Doanh nghiệp có khả năng ra đầu tư tham gia đầu tư kinh doanh chợ.

- Tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính để thu hút đầu tư trong nhân dân, giảm tối đa các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp đầu tư cũng như các hộ kinh doanh trong các chợ.

- Xây dựng quỹ tín dụng, ngân hàng tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ kinh doanh phát triển.

   b. Về chính sách cơ chế quản lý:

- Các tuyến đường sau khi đã di dời giải tỏa chợ rau Mai Xuân Thưởng ra các chợ đầu mối theo quy hoạch của thành phố, sẽ không cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các ngành hàng Nông sản thực phẩm – Trái cây. Cụ thể trên các tuyến đường sau: Mai Xuân Thưởng, Trần Trung Lập, Cao Văn Lầu, Phan Văn Khỏe, Bãi Sậy, Phạm Đình Hổ, Hậu Giang, Lê Quang Sung, Nguyễn Xuân Phụng, Lê Tấn Kế, Trần Bình, Chu Văn An.

- Sớm hình thành các Đội phòng cháy, chữa cháy ở các chợ chưa có lực lượng. Bố trí, sắp xếp kinh doanh có khoa học, hợp lý, tạo sự thông thoáng khi có sự cố và phục vụ tốt cho công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết các trường hợp kinh doanh hàng gian, hàng giả, đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự, thường xuyên kiểm tra, xử lý vấn đề vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

- Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 02 của Chính phủ sẽ tổ chức thí điểm thành lập mô hình Công ty hoặc Hợp tác xã quản lý chợ.

- Xã hội hóa trong công tác quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý chợ thông qua công tác tổ chức đấu thầu khai thác nguồn thu tại chợ dưới hình thức thành lập công ty hoặc Hợp tác xã quản lý chợ.

- Từng bước chấn chỉnh chợ tự phát từ nay đến năm 2010 chấm dứt việc kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường trong khu vực quanh chợ.


Số lượt người xem: 3325Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
June 08
Quy hoạch phát triển hệ thống Chợ - siêu thị - trung tâm thương mại quận 6

Hệ thống Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại trên địa bàn Quận 6 được quy hoạch theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11/8/2003 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2010 quận 6 có 8 chợ, 04 siêu thị, 04 trung tâm thương mại; trong đó xây dựng mới 01 chợ - 01 trung tâm thương mại, di dời 02 chợ, nâng cấp sửa chữa 03 chợ, chuyển công năng 03 chợ thành siêu thị - trung tâm thương mại, giải tỏa 01 chợ tự phát.

1. Định hướng chợ cải tạo nâng cấp và xây dựng mới:

   a. Chợ Minh Phụng:

Xây dựng mới Chợ Minh Phụng với diện tích 2.412,75 m2 chia thành 440 sạp với tổng mức vốn đầu tư 3 tỷ đồng bằng nguồn vốn kêu gọi đầu tư trong nước.

   b. Chợ Gia Phú:

Xây dựng thành Trung tâm Thương mại và nhà ở, tầng trệt thiết kế thành cửa hàng siêu thị, tầng lầu bố trí nhà ở với tổng vốn đầu tư 50.000 triệu đồng. Dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2003 - 2005 bằng nguồn vốn kêu gọi đầu tư.

   c. Thương xá Châu Hải Thành:

Cải tạo thành thương xá có thể mở rộng thêm tầng lầu để bố trí kinh doanh và phần trên vẫn bố trí nhà ở với tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng bằng nguồn vốn kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2003 - 2005.

   d. Trung tâm Thương mại-Dịch vụ 132 A Chu Văn An - Sân Cá 50:

Dời Sân cá 50 về Chợ đầu mối Nông thủy hải sản của thành phố sử dụng diện tích sân cá 50 và mặt bằng 132A Chu văn An xây dựng thành Thương xá có thể sử dụng vào 02 mục đích: (1) Phục vụ cho di dời Trần Bình - Lê Tấn Kế về hình thành chợ đầu mối kinh doanh thủy hải sản khô, thực phẩm chế biến. (2) Trung tâm kinh doanh thương mại tổng hợp. Vốn đầu tư là 50 tỷ đồng thực hiện trong giai đoạn 2003 - 2005.

   e.  Xây dựng mới chợ phường 11, quận 6 theo dự án 415:

Xây dựng chợ tại phường 11, quận 6 với diện tích xây dựng: 1.539 m2 bằng nguồn vốn đối ứng giữa Việt Nam và Dự án 415. Tổng nguồn vốn là 2,5 tỷ đồng. Khởi công xây dựng trong năm 2003.

2. Chỉnh trang, nâng cấp, sửa chữa:

   a. Chợ Bình Tây:

 Sửa chữa với kinh phí 1.500 triệu đồng bằng nguồn vốn ngân sách thực hiện trong giai đoạn 2002 - 2005. Thực hiện giải tỏa khu vực Trần Bình - Lê Tấn Kế về Trung tâm Thương mại dịch vụ 132A Chu Văn An - Sân cá 50, chỉnh trang lại khu vực Phan Văn Khoẻ thuộc chợ Bình Tây quản lý.

   b. Đối với các chợ Phú Định - Tân Hòa Đông:

Tận dụng diện tích nhà lồng để xây dựng thành Cửa hàng hoặc Siêu thị nhỏ chủ yếu kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống - rau quả củ, chấm dứt tình trạng sử dụng các hẻm trong khu vực phụ cận để làm chợ kinh doanh. Dự kiến tổng kinh phí khoảng 4 tỷ đồng thực hiện trong giai đoạn 2006-2010.

   c. Chợ Phạm Văn Chí phường 8:

Giải tỏa, đồng thời vận động nhân dân, các đơn vị kinh tế xây dựng cửa hàng tự chọn hoặc siêu thị quy mô nhỏ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của dân cư.

3. Chợ giải tỏa di dời:

Chợ Sân cá 50, Chợ Rau Mai Xuân Thưởng, Chợ Lê Quang Sung Phường 9.

4. Phân kỳ đầu tư:

- Từ nay đến năm 2005 sẽ ưu tiên đầu tư cho các công trình xây dựng chợ Minh Phụng, giải tỏa di dời hoặc sửa chữa khu Trần Bình - Lê Tấn Kế chợ Bình Tây, xây dựng cải tạo khu Thương xá Châu Hải Thành, Thương xá 132A Chu Văn An – Sân Cá 50, chỉnh trang sửa chữa chợ Bình Tây.

- Các công trình còn lại sẽ đầu tư vào giai đoạn 2005 - 2010.

5. Giải pháp:

   a. Giải pháp huy động vốn đầu tư:

- Tăng cường công tác tiếp xúc với các doanh nghiệp giới thiệu các dự án đầu tư để các doanh nghiệp xem xét lựa chọn đầu tư thông qua hình thức đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

- Cân đối nguồn ngân sách theo kế hoạch hàng năm để đầu tư vào các công trình sử dụng nguồn ngân sách của quận một cách hợp lý theo lộ trình thứ tự ưu tiên.

- Kêu gọi các Doanh nghiệp có khả năng ra đầu tư tham gia đầu tư kinh doanh chợ.

- Tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính để thu hút đầu tư trong nhân dân, giảm tối đa các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp đầu tư cũng như các hộ kinh doanh trong các chợ.

- Xây dựng quỹ tín dụng, ngân hàng tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ kinh doanh phát triển.

   b. Về chính sách cơ chế quản lý:

- Các tuyến đường sau khi đã di dời giải tỏa chợ rau Mai Xuân Thưởng ra các chợ đầu mối theo quy hoạch của thành phố, sẽ không cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các ngành hàng Nông sản thực phẩm – Trái cây. Cụ thể trên các tuyến đường sau: Mai Xuân Thưởng, Trần Trung Lập, Cao Văn Lầu, Phan Văn Khỏe, Bãi Sậy, Phạm Đình Hổ, Hậu Giang, Lê Quang Sung, Nguyễn Xuân Phụng, Lê Tấn Kế, Trần Bình, Chu Văn An.

- Sớm hình thành các Đội phòng cháy, chữa cháy ở các chợ chưa có lực lượng. Bố trí, sắp xếp kinh doanh có khoa học, hợp lý, tạo sự thông thoáng khi có sự cố và phục vụ tốt cho công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết các trường hợp kinh doanh hàng gian, hàng giả, đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự, thường xuyên kiểm tra, xử lý vấn đề vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

- Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 02 của Chính phủ sẽ tổ chức thí điểm thành lập mô hình Công ty hoặc Hợp tác xã quản lý chợ.

- Xã hội hóa trong công tác quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý chợ thông qua công tác tổ chức đấu thầu khai thác nguồn thu tại chợ dưới hình thức thành lập công ty hoặc Hợp tác xã quản lý chợ.

- Từng bước chấn chỉnh chợ tự phát từ nay đến năm 2010 chấm dứt việc kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường trong khu vực quanh chợ.