Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Đầu tư - đấu thầu > Posts > QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 2 NĂM 2022
Dự án chuẩn bị đầu tưThứ 2, Ngày 18/07/2022, 10:40

QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 2 NĂM 2022

 

Ngày 11/7/2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 4579/QĐ-UBND-TCKH về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận quý 2 năm 2022.

Tổng chi ngân sách Quận thực hiện quý 2 năm 2022 là 208,160 tỷ đồng, đạt 21,98% dự toán (946,947 tỷ đồng) và giảm 9,52% so cùng kỳ (230,062 t đồng). Trong đó:

- Chi ngân sách quận là 175,305 tỷ đồng, đạt 21,92% dự toán (799,734 tỷ đồng) và giảm 9,13% so cùng kỳ (192,932 tỷ đồng, số không bao gồm chi bổ sung ngân sách phường).

- Chi ngân sách phường32,855 tỷ đồng, đạt 22,32% dự toán (147,213 tỷ đồng) và giảm 11,51% so cùng kỳ (37,128 tỷ đồng).

Trong quý 2 năm 2022, Quận 6 tiếp tục điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đảm bảo đúng chế độ, định mức quy định trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Xem chi tiết Quyết định số 4579/QĐ-UBND-TCKH tại đây./.

H.A

(Nguồn: Phòng TCKH)


Số lượt người xem: 41Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
July 18
QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 2 NĂM 2022

 

Ngày 11/7/2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 4579/QĐ-UBND-TCKH về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận quý 2 năm 2022.

Tổng chi ngân sách Quận thực hiện quý 2 năm 2022 là 208,160 tỷ đồng, đạt 21,98% dự toán (946,947 tỷ đồng) và giảm 9,52% so cùng kỳ (230,062 t đồng). Trong đó:

- Chi ngân sách quận là 175,305 tỷ đồng, đạt 21,92% dự toán (799,734 tỷ đồng) và giảm 9,13% so cùng kỳ (192,932 tỷ đồng, số không bao gồm chi bổ sung ngân sách phường).

- Chi ngân sách phường32,855 tỷ đồng, đạt 22,32% dự toán (147,213 tỷ đồng) và giảm 11,51% so cùng kỳ (37,128 tỷ đồng).

Trong quý 2 năm 2022, Quận 6 tiếp tục điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đảm bảo đúng chế độ, định mức quy định trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Xem chi tiết Quyết định số 4579/QĐ-UBND-TCKH tại đây./.

H.A

(Nguồn: Phòng TCKH)