Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Đầu tư - đấu thầu > Posts > QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN ĐƯỢC THÀNH PHỐ BỔ SUNG NĂM 2022
Dự án chuẩn bị đầu tưThứ 2, Ngày 18/07/2022, 10:40

QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN ĐƯỢC THÀNH PHỐ BỔ SUNG NĂM 2022

 

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, ngày 11 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 4577/QĐ-UBND-TCKH về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận được Thành phố bổ sung năm 2022.

Theo đó, Dự toán được bổ sung chi cho sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm là 23.051.000 đồng.

Xem chi tiết Quyết định số 4577/QĐ-UBND-TCKH tại đây./.


Số lượt người xem: 41Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
July 18
QUẬN 6 CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN ĐƯỢC THÀNH PHỐ BỔ SUNG NĂM 2022

 

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, ngày 11 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 4577/QĐ-UBND-TCKH về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận được Thành phố bổ sung năm 2022.

Theo đó, Dự toán được bổ sung chi cho sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm là 23.051.000 đồng.

Xem chi tiết Quyết định số 4577/QĐ-UBND-TCKH tại đây./.