Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Đầu tư - đấu thầu > Posts > QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA QUẬN 6
Dự án chuẩn bị đầu tưThứ 5, Ngày 01/03/2018, 10:20

QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA QUẬN 6

 

 

Nội Dung Chi Tiết:

          - Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất 2018.

          - Báo Cáo Thuyết Minh.

          - Bản Đồ Kế Hoạch Sử Dụng Đất 2018 Quận 6.

 

 


Số lượt người xem: 246Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
March 01
QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA QUẬN 6

 

 

Nội Dung Chi Tiết:

          - Quyết Định Phê Duyệt Kế Hoạch Sử Dụng Đất 2018.

          - Báo Cáo Thuyết Minh.

          - Bản Đồ Kế Hoạch Sử Dụng Đất 2018 Quận 6.