Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home > Đầu tư - đấu thầu > Posts > THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUẢN LÝ, KHAI THÁC DỊCH VỤ BÃI GIỮ XE
Đấu thầuThứ 2, Ngày 15/01/2018, 16:45

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUẢN LÝ, KHAI THÁC DỊCH VỤ BÃI GIỮ XE

 

 

            Ban quản lý Chợ Minh Phụng thông báo mời tổ chức đấu giá quản lý, khai thác dịch vụ bãi giữ xe tại chợ Minh Phụng quận 6 như sau:

Đối tượng mời đấu giá: Các tổ chức và cá nhân có đủ tư cách pháp lý, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đều được tham gia đấu giá.

Hình thức đấu giá:  Đấu giá công khai

Mức giá khởi điểm đấu giá: 25.400.000 đồng/tháng (Hai mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng).

Về thời gian đăng ký đấu giá: Thông báo và nhận hồ sơ tham dự đấu giá từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/1/2018.

Địa điểm đăng ký và nhận hồ sơ đấu giá: Hồ sơ đăng ký đấu giá theo mẫu quy định , niêm yết tại Văn phòng Ban quản lý Chợ Minh Phụng, số 122 Bis Đường Minh Phụng Phường 6 Quận 6.

Thời gian tổ chức đấu giá: Hội đồng đấu giá sẽ quyết định và có thông báo đến người đăng ký dự đấu giá.   

Mọi chi tiết liên quan đến việc đấu giá, các tổ chức cá nhân liên hệ:

Bộ phận thường trực Ban quản lý Chợ Minh Phụng Quận 6 trong giờ làm việc

Địa điểm: số 122 Bis, Đường Minh Phụng, Phường 6 Quận 6.

Điện thoại: 08.39691899. (Liên hệ Anh Trần Nhân Chánh).

                                                                                                D.A

 


Số lượt người xem: 499Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 

 Posts

 
January 15
THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUẢN LÝ, KHAI THÁC DỊCH VỤ BÃI GIỮ XE

 

 

            Ban quản lý Chợ Minh Phụng thông báo mời tổ chức đấu giá quản lý, khai thác dịch vụ bãi giữ xe tại chợ Minh Phụng quận 6 như sau:

Đối tượng mời đấu giá: Các tổ chức và cá nhân có đủ tư cách pháp lý, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đều được tham gia đấu giá.

Hình thức đấu giá:  Đấu giá công khai

Mức giá khởi điểm đấu giá: 25.400.000 đồng/tháng (Hai mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng).

Về thời gian đăng ký đấu giá: Thông báo và nhận hồ sơ tham dự đấu giá từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/1/2018.

Địa điểm đăng ký và nhận hồ sơ đấu giá: Hồ sơ đăng ký đấu giá theo mẫu quy định , niêm yết tại Văn phòng Ban quản lý Chợ Minh Phụng, số 122 Bis Đường Minh Phụng Phường 6 Quận 6.

Thời gian tổ chức đấu giá: Hội đồng đấu giá sẽ quyết định và có thông báo đến người đăng ký dự đấu giá.   

Mọi chi tiết liên quan đến việc đấu giá, các tổ chức cá nhân liên hệ:

Bộ phận thường trực Ban quản lý Chợ Minh Phụng Quận 6 trong giờ làm việc

Địa điểm: số 122 Bis, Đường Minh Phụng, Phường 6 Quận 6.

Điện thoại: 08.39691899. (Liên hệ Anh Trần Nhân Chánh).

                                                                                                D.A