Skip Ribbon Commands
Skip to main content
                Ban quản lý Chợ Minh Phụng thông báo mời tổ chức đấu giá quản lý, khai thác dịch vụ bãi giữ xe tại chợ Minh Phụng quận 6 như sau: Đối tượng mời đấu giá: Các tổ chức và cá nhân có đủ tư cách pháp lý, hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đều được tham gia đấu giá. Hình thức đấu giá:  Đấu giá công khai Mức giá khởi điểm đấu giá: 25.400.000 đồng/tháng (Hai mươi lăm triệ...
  Nội dung chi tiết: THÔNG BÁO ĐẤU THẦU
  XEM NỘI DUNG: THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
  Xem nội dung chi tiết: THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH DỰ ÁN "NÂNG CẤP HẠ TẦN CNTT TẠI UBND QUẬN 6"
Vui long xem nội dung:chào hang cạnh tranh