Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  ____________                Ngày 12/3/2013, Ủy ban nhân dân quận 6 đã có Thông báo số 28/TB-UBND-TNMT về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: “Xây dựng 4 cầu – Công trình xây dựng mới cầu Hậu Giang”. Theo đó, bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án: “Xây dựng 4 cầu – Công trình xây dựng mới cầu Hậu Giang” đã được đăng ký tại Ủy ban nhân dân quận 6. Ban Quản lý Đầu tư X...
  Xem nội dung chi tiết BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐTXDCB NĂM 2012  
Hiện trạng đường Phạm Văn Chí có cao độ 1.67m, đỉnh triều cường là 1.6m, tại vị trí hai bên cầu Phạm Văn Chí thấp hơn so với hiện trạng đường
    Nội dung Tiến độ các dự án tại Quân:(TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6)