Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Home > Đầu tư - đấu thầu > Categories

Category : Đấu thầu

June 22
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
January 15
THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ QUẢN LÝ, KHAI THÁC DỊCH VỤ BÃI GIỮ XE
March 13
THÔNG BÁO ĐẤU THẦU: MUA SẮM XE BÁN TẢI CHUYÊN DÙNG
September 22
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH HẠNG MỤC "TRIỂN KHAI UDCNTT (MÃ NGUỒN MỞ) GIAI ĐOẠN 2 TẠI QUẬN 6"
January 06
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH DỰ ÁN "NÂNG CẤP HẠ TẦN CNTT TẠI UBND QUẬN 6"
January 02
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH HẠNG MỤC "TRIỂN KHAI UDCNTT (MÃ NGUỒN MỞ) TẠI QUẬN 6.